Vught - Hulp, advies en begeleiding

Hulp, advies en begeleiding

Ouderen Samen

Postbus 2175
5260CD Vught
Actief en betrokken bij Vughtse ouderen
T: 073 6565350 (inl. Anton van Overveld)
I: www.ouderensamen.nl
Meer informatie

Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught (SOOV)

Heunpark 3234
5261WD Vught
I: www.soov.nl
Meer informatie

De stichting biedt hulp aan senioren bij problemen in hun contacten met overheid en instanties over zorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast ziet de stichting er op toe dat toepasselijke wetgeving in de praktijk wordt nageleefd en dat procedures adequaat worden toegepast.